پیشنهادها
  • استفاده از پیشنهادها برای همه رایگان است.
  • هدف پیشنهادها کمک به خریدی آسان و بصرفه و کوتاه مدت است . از اینرو پیشنهادها به ارائه پیشنهاد های ویژه برای مناسبت های خاص و تخفیف های ویژه آنلاین می پردازد.
  • پیشنهادها مسئولیتی بابت نحوه ارائه خدمات در وب سایت ها و مراکز پیشنهادی ندارد.
  • ثبت نام در سایت و App پیشنهادها ممکن است باعث شود اطلاعات سابقه علایق شما نگه داری شود تا در ازائه پیشنهادهای بهتر و جذاب تر از آن استفاده گردد.