• جنس بسیار مقاوم در برار ضربه
  • پرشهای مداوم و مصرف کالری بسیار بالا
  • بندهای محکم و قابل تنظیم
  • کف ضد سرخوردن
×