• سرگرمی مناسب برای کودکان
  • مناسب برای مدارس و مهد های کودک
  • قابلیت تبدیل به اشکال مختلف
  • بازی مناسب همراه با یاد گیری
  • تقویت هوش و حافظه
  • تقویت توانایی درک هندسی
  • طراحی ظریف و با کیفیت
  • مناسب برای هدیه جشن ها
×