• هسته گیری گیلاس و البالو
  • قابلیت هسته گیری 12 کیلو در یک ساعت
  • . . . مناسب مصارف خانگی، مرباسازی، کیک و
  • دارای مخزن مخصوص جمع اوری هسته ها
  • دارای پیره نگهدارنده روی میز
×