یک قوطی میخ ( در تمام سایزها و مدل ها )
  • یک قوطی میخ در تمام سایزها و مدل ها
  • مناسب مصارف خانگی و صنعتی
  • وزن قوطی حدود 200 گرم
  • قطر ظرف 7.5 سانتی متر
  • ارتفاع اشغال شده توسط میخ های پراکنده در ظرف 2.5 سانتی متر
×