توضیحات :
  • لاک غلط گیر نواری
  • طرح میوه ای
  • هندوانه
  • طول نوار هر غلط گیر : 3 متر
  • عرض نوار هر غلط گیر : 5 میلیمتر
×