• کاملا گیاهی
  • ضد درد های عضلانی و مفاصل
  • تسکین درد های کمر و زانو
  • تسکین درد رماتیسم
  • رفع ترک پا
×