تقریبا همه رانندگان از فضای کم داخل خودرو که دسترسی سریع انها به وسایلی همچون موبایل،شارژر،کیف پول،کیف مدارک،دسته کلید،خودکار،پول خرد و . . . را سخت میسازد رنج میبرند .
این کیف با طراحی مناسب از فضای پرت خودرو استفاده میکند و در دسترسترین فضا را برای لوازم شما فراهم میماید .
مناسب برای تمامی خودروها میباشد
سه بند در اطراف تعبیه شده که توسط انها میتوانید کیف را ثابت نگهدارید .
×