شش عدد استکان و شش نعلبکی

ساخت کشور ترکیه

بسیار زیبا

دارای خطوط طلایی رنگ ثابت

×