• طول 21 سانت
  • دارای دسته چوبی
  • دارای تیغه بسیار تیز و طرف دیگر تیغه‌ی‌ اره ای و در باز کن
  • مناسب برای خرد کردن گوشت و سبزیجات
  • کوچک و بسیار سبک و کاربرذی جایگزین ساتور های سنگین
×