موارد استفاده از کود ورمی‌کمپوست :
ورمی کمپوست قابل استفاده در کلیه محصولات زراعی ، باغی و گلخانه‌ای می باشد .
اهم خواص فیزیکی و شیمیایی ورمی‌کمپوست عبارتند از :

 • 1 - سبک و فاقد هرگونه بو
 • 2 - عاری از علفهای هرز
 • 3 - حاوی میکروارگانیسم‌های هوازی مفید مانند ازتوباکتری‌ها
 • 4 - بالا بودن میزان عناصر اصلی غذایی در مقایسه با سایر کودهای الی
 • 5 - دارا بودن عناصر میکرو مانند اهن ، روی ، مس و منگنز
 • 6 - دارا بودن مواد محرکه رشد گیاهی نظیر ویتامین‌ها به ویژه ویتامین B12
 • 7 - قابلیت بالای نگهداری اب و مواد غذایی
 • 8 - فراوری اسان و سریع‌تر از بیوکمپوست
 • 9 - عاری از باکتری‌های غیرهوازی ، قارچ‌ها و میکروارگانیسم‌های پاتوژن
 • 10 - اصلاح کنندة خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی خاک

عناصر موجود در ورمی‌کمپوست :

 • ازت ، فسفر ، پتاسیم ، کلسیم ، اهن ، روی ، مس ، منگنز
×