10 %

تخفیف

کیف رودوشی زنانه برند زارا مدل 13338304-002

کیف رودوشی زنانه برند زارا مدل 13338304-002

300,000270,000 تومان

با خرید کیف رودوشی زنانه برند زارا مدل 13338304-002 می‌توانید از تخفیف ویژه پیشنهادها برخوردار شوید. محدودیتی در استفاده از کد تخفیف کیف رودوشی زنانه برند زارا مدل 13338304-002 وجود ندارد و می‌توانید آن را با دوستانتان به اشتراک قرار دهید.

زارا

46 %

تخفیف

کفش اسنیکرز مردانه برند زارا در رنگبندی سیاه و نارنجی

کفش اسنیکرز مردانه برند زارا در رنگبندی سیاه و نارنجی

412,000221,400 تومان

با خرید شلوار کتان مردانه برند دیفکتو مدل H1682AZ18SPBR162 می‌توانید از تخفیف ویژه پیشنهادها برخوردار شوید. محدودیتی در استفاده از کد تخفیف شلوار کتان مردانه برند دیفکتو مدل H1682AZ18SPBR162 وجود ندارد و می‌توانید آن را با دوستانتان به اشتراک قرار دهید.

زارا

10 %

تخفیف

صندل مردانه برند زارا مدل 12704302-202

صندل مردانه برند زارا مدل 12704302-202

457,000411,300 تومان

با خرید صندل مردانه برند زارا مدل 12704302-202 می‌توانید از تخفیف ویژه پیشنهادها برخوردار شوید. محدودیتی در استفاده از کد تخفیف صندل مردانه برند زارا مدل 12704302-202 وجود ندارد و می‌توانید آن را با دوستانتان به اشتراک قرار دهید.

زارا

10 %

تخفیف

سویشرت مردانه برند زارا در رنگ طوسی به همراه دستبند می بند 2 (هدیه)

سویشرت مردانه برند زارا در رنگ طوسی به همراه دستبند می بند 2 (هدیه)

425,000382,500 تومان

با خرید سویشرت مردانه برند زارا در رنگ طوسی می‌توانید از تخفیف ویژه پیشنهادها برخوردار شوید. محدودیتی در استفاده از کد تخفیف سویشرت مردانه برند زارا در رنگ طوسی وجود ندارد و می‌توانید آن را با دوستانتان به اشتراک قرار دهید. در نظر داشته باشید همراه با این سویشرت، دستبند می بند 2 را به‌عنوان هدیه دریافت می‌کنید.

زارا
دریافت کد تخفیف [منقضی شد]

10 %

تخفیف

تی شرت آستین کوتاه زنانه برند زارا در رنگبندی آبی

تی شرت آستین کوتاه زنانه برند زارا در رنگبندی آبی

367,000330,000 تومان

با خرید تی شرت آستین کوتاه زنانه برند زارا در رنگبندی آبی می‌توانید از تخفیف ویژه پیشنهادها برخوردار شوید. محدودیتی در استفاده از کد تخفیف تی شرت آستین کوتاه زنانه برند زارا در رنگبندی آبی وجود ندارد و می‌توانید آن را با دوستانتان به اشتراک قرار دهید.

زارا
دریافت کد تخفیف [منقضی شد]

10 %

تخفیف

پیراهن آستین کوتاه برند زارا در رنگبندی سفید

پیراهن آستین کوتاه برند زارا در رنگبندی سفید

367,000330,000 تومان

با خرید پیراهن آستین کوتاه برند زارا در رنگبندی سفید می‌توانید از تخفیف ویژه پیشنهادها برخوردار شوید. محدودیتی در استفاده از کد تخفیف پیراهن آستین کوتاه برند زارا در رنگبندی سفید در رنگبندی آبی وجود ندارد و می‌توانید آن را با دوستانتان به اشتراک قرار دهید.

زارا
دریافت کد تخفیف [منقضی شد]

9 %

تخفیف

پیراهن آستین بلند طراح دار برند زارا

پیراهن آستین بلند طراح دار برند زارا

354,000319,000 تومان

با خرید پیراهن آستین بلند طراح دار برند زارا می‌توانید از تخفیف ویژه پیشنهادها برخوردار شوید. محدودیتی در استفاده از کد تخفیف پیراهن آستین بلند طراح دار برند زارا وجود ندارد و می‌توانید آن را با دوستانتان به اشتراک قرار دهید.

زارا
دریافت کد تخفیف [منقضی شد]

10 %

تخفیف

کیف دستی زنانه برند زارا در رنگ مشکی

کیف دستی زنانه برند زارا در رنگ مشکی

300,000270,000 تومان

با خرید کیف دستی زنانه برند زارا در رنگ مشکی می‌توانید از تخفیف ویژه پیشنهادها برخوردار شوید. محدودیتی در استفاده از کد تخفیف کیف دستی زنانه برند زارا در رنگ مشکی وجود ندارد و می‌توانید آن را با دوستانتان به اشتراک قرار دهید.

زارا
دریافت کد تخفیف [منقضی شد]

19 %

تخفیف

کت مردانه برند زارا محصول اسپانیا

کت مردانه برند زارا محصول اسپانیا

457,000370,000 تومان

با خرید کت مردانه برند زارا محصول اسپانیا می‌توانید از تخفیف ویژه پیشنهادها برخوردار شوید. محدودیتی در استفاده از کد تخفیف کت مردانه برند زارا محصول اسپانیا وجود ندارد و می‌توانید آن را با دوستانتان به اشتراک قرار دهید.

زارا
دریافت کد تخفیف [منقضی شد]

9 %

تخفیف

شلوار جین زنانه برند زارا در رنگ سورمه ای محصول اسپانیا

شلوار جین زنانه برند زارا در رنگ سورمه ای محصول اسپانیا

322,000290,000 تومان

با خرید شلوار جین زنانه برند زارا از تگموند می‌توانید از تخفیف ویژه برخوردار شوید. محدودیتی در استفاده از کد تخفیف شلوار جین زنانه برند زارا وجود ندارد و می‌توانید آن را با دوستانتان به اشتراک قرار دهید.

زارا
دریافت کد تخفیف [منقضی شد]

69 %

تخفیف

تی شرت آستین کوتاه زنانه برند زارا محصول اسپانیا

تی شرت آستین کوتاه زنانه برند زارا محصول اسپانیا

151,00045,900 تومان

با خرید تی شرت آستین کوتاه زنانه برند زارا محصول اسپانیا از تگموند می‌توانید از تخفیف ویژه برخوردار شوید. محدودیتی در استفاده از کد تخفیف تی شرت آستین کوتاه زنانه برند زارا محصول اسپانیا وجود ندارد و می‌توانید آن را با دوستانتان به اشتراک قرار دهید.

زارا
دریافت کد تخفیف [منقضی شد]

10 %

تخفیف

کیف رودوشی زنانه برند زارا در رنگبندی زرشکی

کیف رودوشی زنانه برند زارا در رنگبندی زرشکی

246,000221,400 تومان

با خرید کیف رودوشی زنانه برند زارا  از تگموند می‌توانید از تخفیف ویژه برخوردار شوید. محدودیتی در استفاده از کد تخفیف کیف رودوشی زنانه برند زارا  وجود ندارد و می‌توانید آن را با دوستانتان به اشتراک قرار دهید.

زارا
دریافت کد تخفیف [منقضی شد]

68 %

تخفیف

بافت زنانه برند زارا محصول اسپانیا

بافت زنانه برند زارا محصول اسپانیا

246,00076,500 تومان

با خرید بافت زنانه برند زارا محصول اسپانیا از تگموند می‌توانید از تخفیف ویژه پیشنهادها برخوردار شوید. محدودیتی در استفاده از کد تخفیف بافت زنانه برند زارا محصول اسپانیا وجود ندارد و می‌توانید آن را با دوستانتان به اشتراک قرار دهید.

زارا
دریافت کد تخفیف [منقضی شد]

43 %

تخفیف

کیف رودوشی چرم زنانه برند زارا محصول اسپانیا

کیف رودوشی چرم زنانه برند زارا محصول اسپانیا

175,00099,000 تومان

با خرید کیف رودوشی چرم زنانه برند زارا محصول اسپانیا از تگموند می‌توانید از تخفیف ویژه 10 درصدی برخوردار شوید. محدودیتی در استفاده از کد تخفیف کیف رودوشی چرم زنانه برند زارا محصول اسپانیا وجود ندارد و می‌توانید آن را با دوستانتان به اشتراک قرار دهید.

زارا
دریافت کد تخفیف [منقضی شد]

74 %

تخفیف

شومیز زنانه برند زارا محصول اسپانیا

شومیز زنانه برند زارا محصول اسپانیا

300,00076,500 تومان

با خرید شومیز زنانه برند زارا محصول اسپانیا از تگموند می‌توانید از تخفیف ویژه 10 درصدی برخوردار شوید. محدودیتی در استفاده از کد تخفیف شومیز زنانه برند زارا محصول اسپانیا وجود ندارد و می‌توانید آن را با دوستانتان به اشتراک قرار دهید.

زارا
دریافت کد تخفیف [منقضی شد]

62 %

تخفیف

کفش ورزشی مردانه زارا محصول اسپانیا

کفش ورزشی مردانه زارا محصول اسپانیا

367,000136,000 تومان

با خرید کفش ورزشی مردانه زارا محصول اسپانیا از تگموند می‌توانید از تخفیف ویژه 10 درصدی برخوردار شوید. محدودیتی در استفاده از کد تخفیف کفش ورزشی مردانه زارا محصول اسپانیا وجود ندارد و می‌توانید آن را با دوستانتان به اشتراک قرار دهید.

زارا
دریافت کد تخفیف [منقضی شد]

9 %

تخفیف

کیف رودوشی مردانه زارا محصول اسپانیا

کیف رودوشی مردانه زارا محصول اسپانیا

493,000444,000 تومان

با خرید کیف رودوشی مردانه زارا محصول اسپانیا از تگموند می‌توانید از تخفیف ویژه 10 درصدی برخوردار شوید. محدودیتی در استفاده از کد تخفیف کیف رودوشی مردانه زارا وجود ندارد و می‌توانید آن را با دوستانتان به اشتراک قرار دهید.

زارا
دریافت کد تخفیف [منقضی شد]

10 %

تخفیف

کیف پول چرم مردانه زارا محصول اسپانیا

کیف پول چرم مردانه زارا محصول اسپانیا

175,000157,500 تومان

با خرید کیف پول چرم مردانه زارا  از تگموند می‌توانید از تخفیف ویژه 10 درصدی برخوردار شوید. محدودیتی در استفاده از کد تخفیف کیف پول چرم مردانه زارا  وجود ندارد و می‌توانید آن را با دوستانتان به اشتراک قرار دهید.

زارا
دریافت کد تخفیف [منقضی شد]

10 %

تخفیف

کاپشن زنانه زارا با رنگ‌بندی کرم محصول اسپانیا

کاپشن زنانه زارا با رنگ‌بندی کرم محصول اسپانیا

852,000766,000 تومان

با خرید کاپشن زنانه زارا از تگموند می‌توانید از تخفیف ویژه 10 درصدی برخوردار شوید. محدودیتی در استفاده از کد تخفیف اکاپشن زنانه زارا وجود ندارد و می‌توانید آن را با دوستانتان به اشتراک قرار دهید.

زارا
دریافت کد تخفیف [منقضی شد]

10 %

تخفیف

کیف رودوشی چرمی زارا محصول اسپانیا

کیف رودوشی چرمی زارا محصول اسپانیا

246,000221,000 تومان

با خرید کیف رودوشی چرمی زارا از تگموند می‌توانید از تخفیف ویژه 10 درصدی برخوردار شوید. محدودیتی در استفاده از کد تخفیف کیف رودوشی چرمی زارا وجود ندارد و می‌توانید آن را با دوستانتان به اشتراک قرار دهید.

زارا
دریافت کد تخفیف [منقضی شد]

در سال 1941 برند زارا توسط شرکت بزرگ ایندیتکس تاسیس شد. عمده فعالیت این برند اسپانیایی در زمینه تولید پوشاک و زیورآلات است و هم اکنون در کشورهای فراوانی شعبات مختلف دارد.

تولید محصولاتی با کیفیت بالا و طراحی خیره کننده باعث شده است زارا به یکی از معتبرترین و معروف‌ترین برندهای اروپایی تبدیل شود.

در پیشنهادها می‌توانید محصولات برند زارا از جمله کیف ، کفش ، لباس ، زیورآلات ، اکسسوری و موارد مشابه را همراه با کد تخفیف ، کوپن تخفیف و پیشنهادات ویژه دریافت کنید.